Huisvestingssubsidie voor verenigingen

Wat? 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig de hier gestelde principes kan de Stad een subsidie toekennen voor aankoop, nieuwbouw, verbouwingen of aanpassingswerken in het kader van de huisvesting van Roeselaarse verenigingen.

De huisvestingssubsidie heeft als doel de kwaliteit, duurzaamheid en de veiligheid van de huisvesting van de Roeselaarse verenigingen te verbeteren. Daarnaast wenst de Stad hiermee het polyvalent gebruik van die infrastructuur te stimuleren.

Het huisvestingsfonds wordt vanaf januari 2023 uitgebreid. Voor grote infrastructuurwerken kan een aanvrager maximum 250.000 euro subsidie ontvangen over een periode van tien jaar.

Opgelet: de huisvesting van jeugdverenigingen wordt ondersteund via het subsidiereglement voor de huisvesting van jeugdverenigingen

Hoe? 

Vul het formulier online in of bezorg je ingevuld aanvraagformulier aan vrijetijd [at] roeselare.be hetzij voor 15 januari, hetzij voor 15 september.

Uitvoering volgens twee principes

Voor de uitvoering van het reglement passen we twee principes toe:

 1. Termijnbepaling
  Per dossier wordt in samenspraak met de betreffende aanvrager een termijn opgesteld waarbinnen de eindafrekening van de subsidiering moet gebeuren. De termijn is afhankelijk van de grootte van het bouwproject en het aandeel eigen werken die de vereniging van plan is uit te voeren. Me de termijnbepaling willen we vermijden dat bouwprojecten eindeloos blijven aanslepen wat nefast is voor de dagelijkse werking van de vereniging(en).
   
 2. Uitbetaling met prefinanciering
  Om de financiële last voor de verenigingen te beperken, werken we met voorschotten. Op die manier worden de subsidies gefaseerd uitbetaald op het ritme van de vorderingen van de bouwwerken. Op basis van de aanvraag waar een omschrijving van de werken en een gedetailleerde raming van de kostprijs in is opgenomen, berekenen we het voorziene subsidiebedrag. Op basis van het voorziene, goedgekeurde subsidiebedrag wordt per dossier uitbetaald in schijven van 25% voor de aankoop of bouw van een lokaal, of 50% voor de verbouwing van een lokaal.

Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij contact op om eventueel extra documenten op te vragen of afspraken te maken.

Hoe verloopt de betaling?

 • Nadat de nodige financiële middelen voor een dossier voorzien werden, volgt de uitbetaling van een eerste schijf.
 • In geval van aankoop of bouw van een lokaal worden de 2de, 3de en 4de schijf van 25% uitbetaald wanneer de vorige schijven verantwoord werden aan de hand van facturen.
 • Na ofwel uitbetaling van de 4de schijf van 25% in geval van aankoop of bouw van een lokaal, ofwel uitbetaling van de 1ste schijf van 50% volgt de eindafrekening.
  Op basis van de eindafrekening wordt nog een saldo uitbetaald of volgt er een terugvordering.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?