Gebruikvoorwaarden - huur materiaal en infrastructuur

Wat? 

Het stadsbestuur voorziet logistieke steun bij het organiseren van activiteiten op het grondgebied Roeselare. De logistieke ondersteuning bestaat uit het verhuur van materiaal en infrastructuur. De organisatie van deze logistieke ondersteuning wordt geregeld via de algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke gebruiksvoorwaarden.

  • In de algemene gebruiksvoorwaarden, geldig voor alle verhuurde infrastructuur en materiaal, worden de algemene verhuurmodaliteiten vastgelegd.
     
  • In de specifieke gebruiksvoorwaarden worden de specifieke modaliteiten vastgelegd die van toepassing zijn voor een aantal specifieke locaties. Binnen de stad Roeselare zijn de volgende specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing:
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?