Regenwaterput

Wat? 

Op grondgebied Roeselare is men verplicht om bij elke nieuwbouw of elke grondig verbouwing een regenwaterput te installeren.

Je kan het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om:

  • De toiletten door te spoelen.
  • De kledij te wassen.
  • De woning of auto schoon te maken.
  • De tuin te sproeien. 

 

Het volume van de te plaatsen regenwaterput is afhankelijk van de totaal aantal m² dakoppervlakte:

  • Voor een dakoppervlakte van minder dan 100 m² moet het volume van de regenwaterput minstens 5 000 liter zijn.
  • Voor een dakoppervlakte van meer dan 100 m² moet het volume van de regenwaterput minstens 10 000 liter zijn. 
Voorwaarden: 

De regenput mag niet in de bouwvrije voortuinstrook geplaatst worden.

Moet de regenwaterput door omstandigheden toch in de bouwvrije voortuinstrook geplaatst worden, kan je een aanvraag voor het plaatsen van een regenwaterput in de voortuinstrook indienen.
Deze aanvraag moet voldoende gemotiveerd worden en mag gericht worden aan het college voor burgemeester en schepenen.

 

Uitzonderingen: 

Is het niet mogelijk om een regenwaterput te plaatsen of kan je er één plaatsen maar geen van het opgelegde volume, dan kan je een aanvraag tot afwijking van het verplicht plaatsen van een regenwaterput indienen.
Deze aanvraag moet voldoende gemotiveerd worden en mag gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?