Attest van immatriculatie

Wat? 

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden: 

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan.
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg.
  • Slachtoffers van mensenhandel.
  • Asielzoeker onder voorwaarden.
  • Een niet-Belg van wie de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
  • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.
Hoe? 

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie heeft een geldigheidstermijn afhankelijk van de procedure waarop het attest van immatriculatie werd bekomen. 

Wat meebrengen? 
  • een pasfoto
Prijs? 
  • 5 euro (je kan met bancontact betalen)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?