Rampenfonds

Wat? 

Wanneer er zich op grondgebied Roeselare een natuurramp voordoet (overstroming, overvloedige regenval, storm, ...) en deze wordt door de overheid erkend als ramp, dan kan je beroep doen op het rampenfonds om een deel van je schade te vergoeden.

Om onnodige administratieve stappen te vermijden, raden we je aan om eerst de gebruikshandleiding van het Vlaams Rampenfonds aandachtig te lezen.

Voorwaarden: 
  • De natuurramp moet erkend worden door de overheid, door middel van de publicatie van een Koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.
  • Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar, de meeste schade wordt door de verzekering uitbetaald. Het rampenfonds vergoedt enkel de schade die niet gedekt wordt door de verzekering.
Hoe? 

De aanvraag voor tussenkomst van het rampenfonds moet ingediend worden bij de Vlaamse Overheid. De aanvraagformulieren moeten in tweevoud opgemaakt en bij voorkeur aangetekend verstuurd worden. Alle nodige informatie en welke formulieren je moet gebruiken, vind je terug in de gebruikshandleiding.

De ingevulde aanvraagformulieren moeten opgestuurd worden naar volgend adres:

VLAAMSE OVERHEID
Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaams Rampenfonds
Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C
1000 BRUSSEL

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?