Vormen van samenwonen

Wat? 

Er zijn verschillende manieren om samen te wonen: trouwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen.

Maar wat is het verschil?

Hier vind je een korte samenvatting. Je vindt meer informatie op belgium.be

Feitelijk samenwonen

 • Geen formele vereisten.
 • Meld simpelweg je adreswijziging bij de dienst Burgerzaken.
 • Geen wettelijke rechten of plichten tegenover elkaar. Je kan wel een samenlevingscontract opstellen.
 • Je moet zelf actie ondernemen om zaken te regelen zoals de erkenning van kinderen, financiële afspraken, en testamenten.

Wettelijk samenwonen

 • Biedt meer bescherming dan feitelijk samenwonen, maar minder dan trouwen.
 • Partners moeten financieel 'evenredig' bijdragen, op basis van hun inkomen.
 • Vermogens blijven gescheiden, maar schulden voor het huishouden worden gedeeld.
 • Geen verplichting tot hulp en bijstand na een breuk, tenzij contractueel vastgelegd.
 • Je moet zelf actie ondernemen om zaken te regelen zoals de erkenning van kinderen.
 • Na overlijden krijgt de partner enkel vruchtgebruik op de gezinswoning. Wil je meer nalaten, heb je een testament nodig.
 • Fiscale voordelen voor partners bij de belastingaangifte.

Huwelijk

 • Biedt de meeste wettelijke bescherming, maar gaat gepaard met meer verplichtingen.
 • Echtgenoten hebben naast financiële ook plichten zoals hulp en bijstand.
 • Er zijn verschillende huwelijksvermogensstelsels, afhankelijk van afspraken.
 • Erfrecht en pensioenrechten verschillen van andere samenlevingsvormen. Onterven van een huwelijkspartner is moeilijker.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?