Overzicht wegenwerken

Openingsuren & contact

Beleidsontwikkeling Ruimte

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(15/04) tot (enkel telefonisch) en van tot (enkel telefonisch )
Telefoon1788
1788 [at] roeselare.be

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van de weersomstandigheden.

We proberen altijd om een zo precies mogelijke timing mee te geven. Maar onverwachte zaken of slecht weer kunnen voor vertraging zorgen. 
De signalisatie ter plaatse is altijd de meest juiste. 

Arme-Klarenstraat

Vanaf maandag 8 april wordt er in de Arme-Klarenstraat gewerkt aan de groenzones. Deze werken gebeuren met een mobiele kraan. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

Armoedestraat

In de Armoedestraat liggen er al deels nieuwe fietspaden. De ontbrekende stukken worden aangepakt.

Aan de kant van de bedrijven wordt het fietspad afgewerkt tot aan de Oekensestraat. Aan de kant van de Rijksweg wordt er nog een stukje fietspad aangelegd en komt er een nieuwe parkeerstrook, aangelegd met grasbeton.

Deze werken starten vermoedelijk vanaf maandag 8 april. De aanleg duurt 3 à 4 weken. Nadien moet het beton een viertal weken uitharden en drogen vooraleer je er over kan rijden.

Tijdens de uitvoering geldt er in de Armoedestraat eenrichtingsverkeer in de richting van de Kwadestraat.

Bollenstraat

Vanaf donderdag 11 april tot en met vrijdag 26 april wordt het voetpad aangepast ter hoogte van huisnummer 44A. De uitstulping wordt weggenomen. 

Er wordt een omleiding voorzien via de Rijselstraat.

Bornstraat

Vanaf maandag 8 april worden er aanpassingen gedaan aan de groenzone op het kruispunt met de Bornstraat en de Sterrebosdreef. De groenzone wordt aangepast zodat de bocht vloeiender genomen kan worden. Deze werken duren een viertal werkdagen.

Tijdens de uitvoering van de werken zal er in de Sterrebosdreef eenrichtingsverkeer gelden tussen de Bornstraat en de Meikeverstraat, in de richting van de Meikeverstraat.

Botermarkt

De Botermarkt is momenteel werfzone voor het nieuwe stadhuis. Door de werfzone te centraliseren op één plein worden de Grote Markt en de omliggende straten gevrijwaard. Je kan nog ongehinderd te voet of met de fiets naar de handelaars en cafés aan de Botermarkt.

Gitsestraat

De Gitsestraat krijgt een volledig nieuwe heraanleg: gescheiden rioleringsstelsel en een fietsveilige, groene herinrichting. Dit is in het kader van Godelieve Leeft!. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt. 

Heropbouwstraat

Vanaf maandag 8 april tot en met vrijdag 3 mei wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Heropbouwstraat met de Vijfwegenstraat. Fluvius breidt hun 400 V uit en ze vervangen MS-kabels. Er is nauwelijks hinder.

Het verkeer in de Vijfwegenstraat richting Rumbeke volgt een korte omleiding via Wallemeers naar de Zuidmolenstraat.

Hoge-Barrierestraat

Vanaf maandag 15 april tot en met vrijdag 3 mei wordt er gewerkt in de Hoge-Barrierestraat ter hoogte van huisnummer 11. Dit komt door een rioolherstel en het asfalteren van de straat.

Kazandstraat

Huidige fase: Tussen Aakstraat en Mandellaan leggen de nutsmaatschappijen nieuwe leidingen aan.

Als dat klaar is, wordt er verder gewerkt in het deel tussen de Schaapbruggestraat en Aakstraat. Dat gaat om aanleg van funderingen, borduren en trottoirs, groenstroken, parkeervakken en een nieuwe rijweg.

Het einde van de werken is voorzien eind augustus 2024.

Hier vind je de bewonersbrief terug.

Kruispunt Meensesteenweg - Rijksweg R32

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert asfalteringswerken uit op het kruispunt van de Rijksweg R32 met de Meensesteenweg. Het wegdek krijgt er een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om het stuk tussen de oversteekplaatsen. 

Het herstel gebeurt in de week van 8 april t.e.m. 12 april en zal wellicht drie dagen duren. Dit is tijdens de paasvakantie, omdat er dan geen schoolverkeer is. 

Hinder voor het verkeer 

Voor voetgangers en fietsers is er geen hinder. De oversteekplaatsen zijn vrij. 

Voor autoverkeer

 • Je kan op de Rijksweg R32 altijd rechtdoor in beide richtingen. Dit aan max. 50 km/u. om het veilig te houden langs de werfzone (groene pijlen).

 • Je kan vanuit de Meensesteenweg het kruispunt met de Rijksweg niet oversteken of links opdraaien (rode pijlen). Je kan wel overal naar rechts. 

 • Eén dag in die week zal het niet mogelijk zijn om vanuit de Meensesteenweg (kant centrum) rechts de Rijksweg op te draaien (oranje pijl).
  Er zal een omleiding staan via de Meiboomlaan.
   

Werkzone kruispunt Meensesteenweg - R32

Moermanpark

Vanaf maandag 8 januari starten de werken aan de Moermanparking.

Meer info over de werken vind je hier terug.

Motestraat

Op dinsdag 9, maandag 15 en donderdag 18 april wordt er om 13 uur gewerkt in de Motestraat ter hoogte van huisnummer 17. Dit komt door de plaatsing van een betonpomp. De werken duren telkens ongeveer een uur. 

Roelevard

De voortgang van de werken lees je in de Roelevard gazet.

Fietspaden aan Roelevard

Van dinsdag 2 april tot eind mei worden er nieuwe fietspaden aangelegd rond de site van Roelevard, aan de kant van de St. Amandsstraat.

Voor auto’s is er geen hinder. Fietsers moeten tijdelijk in het stuk tussen het viaduct en de verkeerslichten aan het Stationsplein, aan de kant van het Stationsplein rijden.

Stationsplein vergroening

Vanaf maandag 20 november starten de vergroeningswerken op het Stationsplein. 

Meer info over de werken vind je hier terug.

Ventweg-Noord

Vanaf maandag 8 april tot en met zondag 14 april worden er grasdallen geplaatst in de bocht van de rijweg ter hoogte van huisnummer 7. Er wordt een omleiding voorzien via de Heirweg en de Beversesteenweg.

Wijnendalestraat

We vernieuwen in de Wijnendalestraat de riolering en de bovenbouw tussen de Deken Wallaertstraat en de Kouterweg. Het kruispunt met de Kouterweg wordt wellicht vanaf maandag 5 februari afgesloten. Je volgt dan een omleiding via de Onledegoedstraat. Hier vind je het omleidingsplan terug.

De bewonersbrief vind je hier terug.

Zeger Maelfaitstraat

We verbeteren de zichtbaarheid op het kruispunt met de Izegemsestraat en de veiligheid voor fietsers.

Dit doen we o.a. door het fietspad en de fietsoversteek te accentueren.

De aanpassingen gebeuren in de week van 8 april (paasvakantie) en zullen wellicht vijf dagen duren.

 • Er zal tijdelijk eenrichtingsverkeer zijn in de Zeger Maelfaitstraat richting Izegemsestraat. Omgekeerde beweging via Lekkensgoed.
 • Het kruispunt met de Izegemsestraat wordt afgesloten:
  • Enkele uren op donderdag 11 april: voor het affrezen van het huidige asfalt
  • Vrijdag 12 april: voor het gieten van het nieuwe asfalt
    

Het omleidingsplan vind je hier terug.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?