Overzicht wegenwerken

Openingsuren & contact

Beleidsontwikkeling Ruimte

Openingsuren

Vandaag: tot (enkel telefonisch) en van tot (enkel telefonisch)
Morgen:Gesloten
Telefoon1788
1788 [at] roeselare.be

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van de weersomstandigheden.

We proberen altijd om een zo precies mogelijke timing mee te geven. Maar onverwachte zaken of slecht weer kunnen voor vertraging zorgen. 
De signalisatie ter plaatse is altijd de meest juiste. 

de Coninckplein

Op verschillende plekken duwen de boomwortels de tegels omhoog. We verwijderen die tegels en vervangen ze door een zachte strook waar heesters, bloemen en planten voor een mooie kleurenpracht zullen zorgen.

Er komen ook twee bijkomende graszones.

De werken gebeuren op het plein zelf. Het verkeer kan altijd door en de parkeerplaatsen blijven beschikbaar.

Gitsestraat

De Gitsestraat krijgt een volledig nieuwe heraanleg: gescheiden rioleringsstelsel en een fietsveilige, groene herinrichting. Dit is in het kader van Godelieve Leeft!. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt. 

Asfaltering in de Gitsestraat: geen doorgaand verkeer van 21 en 22 mei

De aannemer giet asfalt vanaf de kerk tot net voor de Spoelstraat. Het is de bedoeling dat de Gitsestraat (tussen de kerk en Spoelstraat) weer open is vanaf woensdagavond 22 mei.

Geen verkeer toegelaten tijdens deze werken:

Doordat er op verschillende plaatsen herstellingen moeten gebeuren met oog op de aanleg van de toplaag asfalt, is er voor de duur van de werken in de Gitsestaat tussen Ter Beke en de Spoelstraat geen verkeer toegelaten. Te voet of met de fiets aan de hand kan je wel op het voetpad.

Kazandstraat

Huidige fase: Tussen Aakstraat en Mandellaan leggen de nutsmaatschappijen nieuwe leidingen aan.

Als dat klaar is, wordt er verder gewerkt in het deel tussen de Schaapbruggestraat en Aakstraat. Dat gaat om aanleg van funderingen, borduren en trottoirs, groenstroken, parkeervakken en een nieuwe rijweg.

Het einde van de werken is voorzien eind augustus 2024.

Hier vind je de bewonersbrief terug.

Moermanpark

Vanaf maandag 8 januari starten de werken aan de Moermanparking.

Meer info over de werken vind je hier terug.

Roelevard

De voortgang van de werken lees je in de Roelevard gazet.

Fietspaden aan Roelevard

Van dinsdag 2 april tot eind mei worden er nieuwe fietspaden aangelegd rond de site van Roelevard, aan de kant van de St. Amandsstraat.

Voor auto’s is er geen hinder. Fietsers moeten tijdelijk in het stuk tussen het viaduct en de verkeerslichten aan het Stationsplein, aan de kant van het Stationsplein rijden.

Stadhuis

Botermarkt

De Botermarkt is momenteel werfzone voor het nieuwe stadhuis. Door de werfzone te centraliseren op één plein worden de Grote Markt en de omliggende straten gevrijwaard. Je kan nog ongehinderd te voet of met de fiets naar de handelaars en cafés aan de Botermarkt.

Omgevingsaanleg

We leggen een nieuw voetpad aan langs het stadhuis in de Zuidstraat. Er komt ook een laad- en loszone. We plaatsen twee bloembakken met zitbanken. Deze werken starten op maandag 10 juni en duren wellicht 10 werkdagen, net klaar voor de Batjes.

Stationsplein vergroening

Vanaf maandag 20 november starten de vergroeningswerken op het Stationsplein. 

Meer info over de werken vind je hier terug.

Wijnendalestraat

We vernieuwen in de Wijnendalestraat de riolering en de bovenbouw tussen de Deken Wallaertstraat en de Kouterweg. Het kruispunt met de Kouterweg wordt vanaf maandag 5 februari afgesloten. Je volgt dan een omleiding via de Onledegoedstraat. Hier vind je het omleidingsplan terug.

De bewonersbrief vind je hier terug.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?