Inname openbaar domein voor evenementen of manifestaties

Wat? 

Wanneer je bij het organiseren van een evenement gebruik maakt van het openbaar domein (straat, plein,...) dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen.

Voorwaarden: 
  1. Jouw aanvraag moet minstens 30 kalenderdagen vóór datum van het evenement ingediend worden. Opgelet: sportmanifestaties, parades en braderijen moeten minstens 60 kalenderdagen voor datum van het evenement aangevraagd worden. De behandelingstermijn start na het ontvangen van een bevestigingsmail.
     
  2. Bij een onvolledige aanvraag kan de stad je aanvraag onvoldoende beoordelen. Je dossier wordt pas behandeld na het ontvangen van de nodige info (alle *-vakjes).
     
  3. Bij goedkeuring van je dossier ontvang je een vergunning. Deze moet gedurende de volledige duurtijd van het evenement op de plaats van het evenement aanwezig zijn.
Hoe? 

Vraag je inname van openbaar domein aan via het evenementenloket, ten minste 30 kalenderdagen voor het evenement plaatsvindt. Na beslissing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht.

Prijs? 

De kostprijs is afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?