Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat? 

Inwoners van Roeselare die in de zone wonen waarbinnen een PPMH kan aangevraagd worden en beschikken over een parkeerkaart kunnen een parkeerplaats voor personen met een handicap (PPMH) aanvragen in de nabijheid van hun woning. Je doorloopt hiervoor een procedure. Wanneer een parkeerplaats aangelegd wordt, is zij niet persoonlijk voor de aanvrager. Elke persoon met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag op de aangelegde parkeerplaats parkeren.

Binnen deze zone kan je een PPMH aanvragen

Voorwaarden: 
 • Je bent inwoner van Roeselare.
 • Je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • Je hebt geen eigen garage met een minimumbreedte van 3 m of oprit met een minimumbreedte van 3 m.
 • Je bent zelf bestuurder van de wagen of iemand die inwoont, is bestuurder.
 • Er is geen parkeerplaats voor personen met een handicap binnen een straal van 100 m van je woning.
 • Je woont in de zone waarbinnen een PPMH kan aangevraagd worden met uitzondering van personen met een snel degeneratieve ziekte.
   
Hoe? 
 • Je dient een aanvraag in.
 • De dienst Mobiliteit ontvangt jouw aanvraag, gaat na of je in aanmerking komt voor een parkeerplaats en stelt een dossier op.
 • Op basis daarvan wordt, in samenspraak met politie een advies gegeven dat voorgelegd wordt aan het college van burgmeester en schepenen.
 • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.
Prijs? 

Gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?