Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Wat? 

U kunt in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Als u deze vrijstelling krijgt om sociale redenen (in 2015), dan krijgt u ook een korting op uw waterfactuur voor het jaar 2015: u moet dan het vaste bedrag (een van de delen van de waterfactuur) niet betalen.

Voorwaarden: 
Hoe? 
Procedure bij zuivering met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)
  • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend. Is dat niet het geval? Contacteer dan uw watermaatschappij, en vraag de vrijstelling aan.
  • Hebt u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?
    • Vraag dan bij uw gemeentebestuur een attest waaruit blijkt dat uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
    • Bezorg dat attest aan uw watermaatschappij om de vrijstelling te krijgen. Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.
Procedure bij vrijstelling om sociale redenen of sociaal tarief

De vrijstelling om sociale redenen (voor uw verbruik in 2015) of het sociaal tarief (vanaf 2016) wordt normaal gezien automatisch toegekend.
Als dat niet het geval is en u toch in aanmerking komt voor de sociale vrijstelling, moet u die schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Daarvoor hebt u een vrijstellingsattest nodig.