Overzicht wegenwerken

Openingsuren & contact

Projecten Openbaar Domein

Openingsuren

Vandaag: tot (enkel telefonisch)
Morgen:Gesloten
Telefoon051 26 97 86
pod [at] roeselare.be

Biezenstraat

De nutsmaatschappijen maken op drie plaatsen een oversteek met de kabels en leidingen. Ze moeten hiervoor de rijweg kruisen. Er zal van 7 december tot en met 9 december plaatselijk eenrichtingsverkeer zijn in de richting van de Honzebroekstraat.

Botermarkt

De Botermarkt is momenteel werfzone voor het nieuwe stadhuis. Door de werfzone te centraliseren op één plein worden de Grote Markt en de omliggende straten tijdens de sloopperiode gevrijwaard. Je kan nog ongehinderd te voet of met de fiets naar de handelaars en cafés aan de Botermarkt.

Gitsestraat

De Gitsestraat krijgt een volledig nieuwe heraanleg: gescheiden rioleringsstelsel en een fietsveilige, groene herinrichting. Dit is in het kader van Godelieve Leeft!. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt. 

Honzebroekstraat

Begin juli 2021 zijn de werken gestart in de Honzebroekstraat voor een nieuw rioleringsstelsel, in kader van Godelieve Leeft!. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt. 

Hugo Verrieststraat

Van dinsdag 6 december tot vrijdag 9 december gebeurt er een rioolaansluiting ter hoogte van huisnummer 39.  De straat wordt onderbroken en het verkeer volgt een omleiding. Parkeren ter hoogte van de werkzone is niet mogelijk.

Jules Lagaelaan

Vanaf 4 april opent de proefopstelling ter hoogte van de bushaven. Met deze doorgang neemt de Stad actie om de circulatie en doorstroming in de stationsomgeving te verbeteren. Het gemotoriseerd verkeer krijgt zo de kans om via het busstation in de richting van de rotonde Beversesteenweg en Sint-Amandsstraat te rijden. De proefopstelling loopt tot eind dit jaar.

Je leest de afspraken in de bewonersbrief.

Kop van de vaart

De Watergroep vernieuwt van 5 december tot 23 december waterleidingen in de omgeving van de Kop van de Vaart. Dit gebeurt in het voetpad en de berm/parkeerstrook en in verschillende fases. Je leest de afspraken voor het verkeer in de bewonersbrief. De parking Ooststraat-Station blijft altijd bereikbaar. 

Krommebeekpad fietspad

Op verschillende plaatsen verbeteren we de infrastructuur en vervangen we asfalt in beton. Ter hoogte van de Beverseaardeweg is het fietspad afgesloten, tot ongeveer 150 meter richting Mandellaan. De rijbaan wordt er voor de veiligheid van fietsers versmald en er komt een afgescheiden groenstrook en voetgangersstrook naar het Krommebeekbos. Het afsluiten is wellicht nodig
tot eind januari 2023.

Mandelpad fietspad

In de Smedenstraat gebeuren er aanpassingen voor een veiligere fietsoversteek. Het kruispunt krijgt een verhoogde inrichting en er komt een dubbelrichtingsfietspad. Het kruispunt met de Zwingelaarsstraat wordt geasfalteerd. Daar kan je wellicht vanaf 12 december terug door. Er wordt een omleiding voorzien.

Roelevard

De voortgang van de werken lees je in de Roelevard gazet.

Sint-Jozef

Sinds juni 2022 is men aan het ontharden in de omgeving van de Sint-Jozefskerk. Met het project Sint-Jozef breekt uit willen we meer ruimte geven aan groen, water, ontmoeting en verkeersveiligheid. 

Spanjestraat

Bij de heraanleg van de Spanjestraat staan veiligheid voor fietsers, meer groen en betere waterafvoer centraal. De werken gebeuren in verschillende fases om de hinder te spreiden. Momenteel is de aannemer aan het werk in de Fortuinstraat en omgeving. 

Stationsplein fietsenstalling

NMBS vernieuwt de fietsenstalling aan de achterkant van het station. Er komt een moderne fietsparking die plaats biedt aan 1000 fietsen,  blue-bikes en bakfietsen. De werken gebeuren op de site zelf, er is geen hinder voor het verkeer. Je kan je fiets tijdelijk kwijt in de tijdelijke fietsrekken naast de sportkooi en aan de fonteinen.

Wijnendalestraat

Sinds april 2022 vernieuwen nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, telecom en drinkwaterleiding. Kabels voor verlichting worden ondergronds gebracht. De werken gebeuren in verschillende stappen om de hinder te spreiden. Dit gebeurt in afwachting van de riolerings- en wegeniswerken die in het voorjaar van 2023 starten. Je leest alle info in de bewonersbrief.

Wortelstraat

De Wortelstraat - tussen de Sint-Amandsstraat en de H. Consciencestraat - krijgt een opwaardering. De werken duren vermoedelijk tot eind december. De Wortelstraat is de hele periode afgesloten voor verkeer. Je kan niet tot aan de garages rijden.

Zuidpand sloopwerken

Vanaf maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december wordt de Zuidstraat iedere dag vanaf 8.30 uur uit veiligheidsoverwegingen volledig afgesloten voor het verkeer tussen de Patersstraat en Iepersestraat. Dit voor het uitvoeren van sloopwerken. ’s Avonds na de werkuren wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer richting de Grote Markt zal een omleiding moeten volgen via de Iepersestraat - Sint-Michielsstraat - Sint-Michielsplein. Je leest alle info in de bewonersbrief.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?