RUP Heilig Hart

Wat? 

Beslissing van de gemeenteraad: 16.12.2019
Publicatie in Belgisch Staatsblad: 25.02.2020
Van krachtwording: 10.03.2020

Het RUP Heilig Hart werd door de gemeenteraad in de zitting van 16 december 2019 definitief vastgesteld. De Vlaamse Regering en de Deputatie beschikken over een termijn van vijfenveertig dagen om het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP te schorsen. Hierna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad, waarna het RUP in werking treedt 14 dagen na de publicatie.

Het plangebied is gelegen tussen de Meensesteenweg, de Wilgenstraat, de Westlaan, de Iepersestraat en de Bollenstraat.

plangebied van het rup

Het RUP bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen.
Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?