RUP Ter Walle

Wat? 

Beslissing van de gemeenteraad: 28.06.2016
Publicatie in Belgisch Staatsblad: 09.09.2016

RUP ‘Ter Walle' werd op 28.06.2016 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Het plangebied omvat het binnengebied dat gelegen is tussen de Schierveldestraat, 't Hoog Stuk, Pantserstraat en Infanteriestraat.

situering RUP Ter Walle

 

Het RUP bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
Het grafisch plan (bestemmingsplan) en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een juridisch verordenende kracht.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?