Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Wat? 

Gebruik je leidingwater en zorg je zelf voor de zuivering van jouw afvalwater? Dan kun je een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van jouw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden: 

Je kunt een vrijstelling krijgen als jouw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Hoe? 
  • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
    Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan jouw watermaatschappij, en vraag de vrijstelling aan.
  • Heb je de IBA zelf geplaatst en zorg je zelf voor het onderhoud?
    • Voortaan moet deze vrijstellingsaanvraag schriftelijk worden ingediend bij de gemeente waar de IBA ligt. Dit moet binnen drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren. De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.

      De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij, binnen drie maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag. De aanvrager krijgt een kopie van de gemeente.

x
Kan ik je helpen?