Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Wat? 

Gebruik je leidingwater en zorg je zelf voor de zuivering van jouw afvalwater? Dan kun je een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van jouw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden: 

Je kunt een vrijstelling krijgen als jouw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Hoe? 
  • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
    Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan jouw watermaatschappij, en vraag de vrijstelling aan.
  • Heb je de IBA zelf geplaatst en zorg je zelf voor het onderhoud?
    • Vraag dan bij jouw gemeentebestuur een attest waaruit blijkt dat jouw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
    • Bezorg dat attest aan jouw watermaatschappij om de vrijstelling te krijgen. Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet je opnieuw een attest aanvragen bij jouw gemeentebestuur.
x
Kan ik je helpen?