Elk Telt: lokaal sociaal beleid

Wat? 

Het (decreet) lokaal sociaal beleid (2004) wil de toegang van elke burger tot de economische, sociale en culturele grondrechten waarborgen. Het gaat onder meer om het recht op menswaardig leven, arbeid, onderwijs en kwaliteitsvolle huisvesting.

Om zulke punten te realiseren, is zowel voor het lokaal bestuur, de derde actoren als voor de burger een belangrijke taak weggelegd. Het is dan ook van groot belang dat al de private welzijnsorganisaties goed samenwerken en het aanbod zowel op elkaar als op de behoeften van de bevolking afstemmen.

Elk Telt Netwerk

In Roeselare vertaalt dit beleid zich concreet in het Elk Telt Netwerk. Iedereen telt mee. Of je nu kansen geeft of grijpt, samen met jou groeit een warm Roeselare. 

Wil je aansluiten bij het Elk Telt netwerk en de uitnodigingen ontvangen voor de netwerkmomenten en werkgoepen? Abonneer je hier op e-mailupdates over Elk Telt.

Netwerkmomenten

Elk Telt | 7 mei

Het volgende Elk Telt netwerkmoment vindt plaats op dinsdag 7 mei. Je ontdekt dan alle ingediende projecten in he tkader van het Elk Telt subsidiereglement. Schrijf je in en geef zelf mee advies over het toekennen van de subsidies.

Projectsubsidies

Elk Telt biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, in de vorm van subsidies.

Lokaal Signaal

Roeselare is een van de tien pilootsteden en -gemeenten die samen met de VVSG een tool ontwikkelt om lokale signalen door veldwerkers te capteren. Deze tools ondersteunen het lokaal sociaal beleid, zodat het beter kan aansluiten op de noden van kwetsbare burgers.

Alle steden die aan Lokaal Signaal werken zijn Roeselare, Gent, Bornem, Berlaar, Eeklo, Dendermonde, Sint-Niklaas, Oud-Turnhout, Kortrijk en Mortsel.

Wil je op de hoogte blijven of meewerken, contacteer dan samenleven [at] roeselare.be.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?