Elk Telt – Subsidies welzijnsbeleid

Wat? 

Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.

Projectsubsidie Elk Telt

Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen. Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in Roeselare.

Afhankelijk van je vraag kun je 3 verschillende vormen van ondersteuning aanvragen:

  1. Ondersteuning voor het inkopen van procesbegeleiding: om je team te versterken in het omgaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
  2. Een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak binnen je organisatie: subsidie met personeelsinzet, voor maximum 28 maanden.
  3. Een kleinschalige projectsubsidie: een eenmalige toelage van maximum € 4.000, geen personeelsinzet, voor maximum 16 maanden.

Een project indienen

Organisaties, scholen, verenigingen of samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen als

 

Nog tot en met 26 juni kan je een thematische projectaanvraag indienen rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).

Beoordeling van de projecten

Tijdens een publiek netwerkmoment, ‘elk advies telt’,  op 2 juli kunnen de deelnemers advies geven over het toekennen van subsidies aan de ingediende projecten 2024.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?