GECORO zoekt kandidaten

4 april 2019

De GECORO, voluit Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, is samengesteld uit een groep mensen die de stad adviseren rond ruimtelijke ordening. De commissie bekijkt en bespreekt plannen en visies rond stadsontwikkeling.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht elke gemeente zo’n gemeentelijke commissie op te richten.

Wie zoekt de GECORO precies?

  • Mensen die voeling hebben met wat in de stad leeft.
  • Mensen met interesse in ruimtelijke ordening.
  • Mensen die bereid zijn om ruimtelijke dossiers en plannen door te nemen en daarover een duidelijke mening te vormen.
  • Gemotiveerde mensen die avondvergaderingen zien zitten.
  • Kennis van hedendaagse ruimtelijke problematieken of voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Roeselare is een pluspunt.

 

Stuur jouw CV en een motivatiebrief waarin je je affiniteit met de materie aantoont aan de hand van documenten, diploma’s en beroepservaring naar ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be

Jouw kandidatuur moet ingediend zijn uiterlijk op vrijdag 3 mei 2019.