Aanpak en visie fietsveilige wegen #VANRSL

10 december 2019

Stad Roeselare gaat de komende jaren voluit voor een verkeersveilige en leefbare stad waarin de fiets als attractief stedelijk vervoersmiddel verder gepromoot wordt.

86% van de Roeselarenaars beschikt over een fiets, 14% over een elektrische fiets. Zowel de recreatieve fietser, de schoolgaande jeugd als de pendelaar die zich dagelijks in het verkeer begeeft, moet dit op een veilige manier kunnen doen.

Begin 2020 zal de stad een concrete waaier aan maatregelen voorstellen voor de hele bestuursperiode 2020-2025. Verhogen van het fietscomfort staat centraal. Dit kan door investeringsprojecten en infrastructurele maatregelen (screening van het wegennet, opportuniteiten door private ontwikkelingen, conflictvrije kruispunten,…). Ook flankerende maatregelen (aanpassing strooiplan, betere bewegwijzering, verhogen van de zichtbaarheid,…) zullen deel uitmaken van het plan van de stad om van de fiets hét vervoersmiddel #VANRSL te maken. Het (boven)lokaal fietsnetwerk geldt als kapstok voor de ingrepen die zullen worden uitgevoerd om de fietsvoorzieningen in Roeselare te verbeteren. Ingrepen in invalswegen, aansluitend op dit bovenlokaal netwerk, worden aangegrepen om ook de fietsvoorzieningen te verbeteren.

Concreet voor 2020 zullen al een aantal zaken gerealiseerd worden. Zo zal het fietstraject ter hoogte van de Collievijver fietsvriendelijker en fietsveilig worden gemaakt door te investeren in een stevigere betonnen constructie.

Op de Gemeenteraadscommissie Ruimte van maandag 9 december werd de visie en aanpak voor meer fietsveilige wegen #VANRSL toegelicht.

  • veilige fietspaden
veilige fietspaden
x
Kan ik je helpen?