Aanpak Roeselare PFOS vervuiling

29 juni 2021

In afwachting van de resultaten door OVAM, legt stad Roeselare toch een absolute voorzichtigheid aan de dag. Daarom werd vorige week al een taskforce samengesteld en neemt de Stad neemt op eigen initiatief en uit voorzorg enkele maatregelen.

Op een aantal sites zal de Stad zelf een aantal staalnames doen om de bodem te onderzoeken. Het betreft oefenterreinen van de brandweer waar men in het verleden af en toe oefende met blusschuim, alsook locaties waar industriële branden plaatsvonden. Op de meeste van deze sites is er op vandaag geen bewoning.

In die zones waar - binnen de vooropgestelde perimeter van 100 meter - wel bewoning is, krijgen de bewoners een brief met uitleg bij de maatregelen.

Van zodra de resultaten van de staalnames meer duidelijkheid geven, worden deze maatregelen geëvalueerd. Dit betekent ook dat deze maatregelen niet van toepassing zijn voor al wie niet gecontacteerd werd door de Stad.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?