Netwerkmoment Elk initiatief Telt

31 Januari 2019

Elk Telt wil innovatieve projecten subsidiëren binnen de Stad Roeselare om zo de kansen voor alle inwoners te verhogen en er voor te zorgen dat ieder individu binnen onze stad meetelt.

In 2018 werden 20 projecten gesubsidieerd. Meer informatie hierover vind je hier.

Op 28 februari 2019 organiseren we een nieuw netwerkmoment voor sociale organisaties, diensten en scholen: 'Elk initiatief telt'.

Dit vindt plaats van 16 u. - 18 u. in de Kapel van het Welzijnshuis.

 

Programma: 

  • 15.30 u.      Onthaal met koffie
  • 16 u.-17 u.  Plenair gedeelte met verwelkoming door de bevoegde schepenen
                       en informatie over Elk telt
  • 17 u.-18 u.  Keuze uit vier interactieve lezingen (zie hieronder).
  • 18 u.- 19 u. Receptie

 

  • Radicalisering en gelijke kansen, is er een connectie? (Sander Vandamme, consulent (de)radicalisering)

Sander geeft een inleiding tot radicalisering en maakt vanuit de preventie van radicalisering de brug naar gelijke kansen. Daarnaast krijg je antwoord op vragen als wat kan je zelf doen als professional of organisatie; wat staat er in de toekomst op til en hoe kunnen we vanuit het netwerk beter samenwerken. Dit moment is een opportuniteit om zelf input te voorzien en duidelijk de noden, aandachts- en werkpunten van de eigen organisatie te schetsen.

  • Sociale impactmeting: van goede intenties naar sturen op impact (Bram Roosens, UC Leuven Limburg)

De economische impact van bedrijven valt te becijferen. Maar hoe meet je als organisatie je maatschappelijke impact? We verleggen de focus van de inspanningen die je als organisatie levert naar de gewenste effecten die je wilt hebben en gaan na in welke mate je bereikt wat je zou willen bereiken. Aan de hand van voorbeelden en concrete oefeningen willen we deelnemers inspireren om meer impactgericht aan de slag te gaan in hun organisatie.

  • De weg naar een toegankelijk aanbod geestelijke gezondheidszorg (Inge Ramboer, CAW Centraal-West-Vlaanderen en Tejo; Hilde Van Durme/Nils Vandenbroucke, Solentra)

Kwetsbare groepen (mensen in armoede, met een migratieachtergrond …) lopen meer risico op psychische problemen. De nood aan rechtstreeks toegankelijke, betaalbare en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg is zeker voor die mensen hoog. Inge licht de werking van Tejo en het aanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk toe. Hilde of Nils geven info over de ondersteuning die Solentra biedt aan vluchtelingen en migranten.

  • Armoedebestrijding: sociale grondrechten als referentiekader (Prof. dr. Griet Roets, Universiteit Gent)

Van kinderen wordt verondersteld dat zij geen aandeel hebben in hun armoede, terwijl ouders vaak wél als verantwoordelijk gezien worden voor de armoedesituatie van hun kinderen. Hierdoor is de maatschappelijke bereidheid groter om hulpbronnen te mobiliseren die kinderen in de plaats van ouders ondersteunen, zoals onderwijs en kinderopvang. Griet Roets belicht het spanningsveld tussen de rechten van kinderen en die van ouders in de context van armoedebestrijding.

 

Je kan hier inschrijven voor 25 februari.