Nieuw archiefdepot brengt alle archiefstukken #VANRSL terug samen

7 december 2021

Stad Roeselare beschikt over een zeer rijk en uitgebreid archief: talloze private collecties die in de loop der jaren aan de stad werden geschonken, een uitgebreid gedeelte administratieve documenten, (erfgoed)objecten, schilderijen, etc. De papieren stukken alleen al strekken zich uit tot bijna 6 strekkende kilometer. Het oudste stuk dateert overigens van 1415 en vanaf 1530 is het administratieve archief volledig tot op vandaag, iets wat in weinig steden nog het geval is.

Tot op vandaag worden de zaken divers bewaard op de verschillende stadhuislocaties en in externe depots. Door de bouw van het nieuwe stadhuis maar ook om het archief duurzaam en voor lange tijd een goed onderkomen te geven dat aan alle moderne vereisten voldoet, werd geopteerd om een nieuw archiefdepot te bouwen.

Dit depot komt op de site van de stedelijke ateliers in de hal langs de kant van de Zwarte Leeuwstraat. Het gebouw zal zowel toegankelijk zijn vanaf de kant Zwarte Leeuw straat als van de kant van de bestaande loods, hetgeen het aanleveren en uitleveren zal bevorderen.

Door het architectenteam TIDES werd een ‘box in the box’ concept ontwikkeld dat beantwoordt aan alle technische, ruimtelijke en praktische noden van een archief.
Naast ruime opslagmogelijkheden voor papieren documenten in rolrekken, is er ook ruimte voorzien om objecten te stockeren. Verder is er ook een speciaal geklimatiseerde koelruimte , een overslagruimte, quarantaineruimte en een plaats waar archiefstukken, die het depot beter niet verlaten, kunnen bestudeerd worden en waar opleidingen kunnen gegeven worden.
Het gebouw wordt bovendien vanuit een duurzame visie gebouwd en zal laag-energetisch zijn.

Het totale project heeft een kostprijs van 2.700.000 euro die zal gerecupereerd worden door het wegvallen van huurcontracten voor externe locaties.  De bouw zal normaliter afgerond zijn in de eerste helft van 2023.

  • gevel nieuwe archiefdepot
Toon vergrote weergave in een popup (gevel nieuwe archiefdepot)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?