Omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018

19 december 2017

Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk vlak in werking. De omgevingsvergunning betekent een grote wijziging voor zowel aanvragers als voor de overheid.  Zo worden andere aanvraagformulieren, procedures en termijnen gehanteerd en moeten aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning digitaal in één dossier worden aangevraagd met de milieuvergunning (= 1 omgevingsvergunningsdossier), wanneer het gaat om onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten. Later in 2018, zullen ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning geïntegreerd worden in het stelsel van de omgevingsvergunning. Enkele voorbeelden:

 • Dit is het geval wanneer het gaat over het oprichten van een (industrieel) gebouw voor het uitoefenen van activiteiten waar ook een milieuvergunning voor nodig is. Wanneer op moment van de aanvraag voor de bouw van de constructie al duidelijk is welke vergunningsplichtige activiteit in het gebouw uitgevoerd zal worden, is één aanvraag nodig waarin zowel het stedenbouwkundige luik als het milieuluik aangevraagd wordt.
 • Dit is ook het geval wanneer het gaat over het oprichten van een gebouw waarbij een bronbemaling (oppompen van water om grondwaterspiegel te verlagen) nodig is voor bijvoorbeeld het plaatsen van een kelder of ondergrondse parkeergarage. Aangezien voor een bronbemaling op milieuvlak een melding Klasse 3 noodzakelijk is, moet dit bij de omgevingsvergunning integraal deel uitmaken van de aanvraag tot omgevingsvergunning waar ook het stedenbouwkundige luik in wordt aangevraagd.

  De behandelende overheid zal in dergelijke gevallen één geïntegreerde beslissing nemen over het geheel.

  De overgang naar de omgevingsvergunning betekent verder ook dat alle dossiers met medewerking van een architect, digitaal worden ingediend via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningsaanvragen. Let op, dit is een ander loket dan het loket waar je vandaag mee werkt. Vandaag gebeurt dit via het omgevingsloket voor digitale bouwaanvraag. Tot en met 31 december 2017 kan je dossiers indienen via dit loket. Vanaf 1 januari 2018 zal je aanvragen moeten indienen via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningsaanvragen.

  Het loket voor de digitale bouwaanvraag blijft ook in 2018 online beschikbaar voor opvolging van dossiers die tot en met 31 december 2017 worden ingediend. De mogelijkheid om dossiers via dit loket in te dienen wordt echter uitgeschakeld op 1 januari 2018. Omdat het loket voor de omgevingsvergunning gebouwd is op een volledig andere structuur dan het loket voor de digitale bouwaanvraag, kunnen dossiers niet gekopieerd of overgezet worden van het oude naar het nieuwe loket.

  Indien je werkt aan een dossier dat na 31 december 2017 zal worden ingediend, dien je dit dus samen te stellen in het loket voor de omgevingsvergunning. Dit loket is op vandaag al operationeel. Daarnaast kan je terecht in de oefenomgeving van het omgevingsloket voor de omgevingsvergunning, indien je de aanvraag/procedure wenst te testen, alvorens formeel op te maken en in te dienen.

  De medewerkers van de dienst Omgevingsvergunningen staan steeds ter beschikking indien je hier vragen over hebt.

  We willen je er evenwel attent op maken dat het omgevingsloket ontwikkeld en beheerd wordt door Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en dat het omgevingsloket per 1 januari 2018 nog niet volledig gefinaliseerd werd. Hier zullen onvermijdelijk kinderziektes uit voortvloeien.  Dit heeft tot gevolg dat wij als stad geen impact hebben op het beheer, de werking of de structuur van het omgevingsloket.

  We kunnen je informeren en wegwijs maken in de nieuwe omgeving, voor puur technische vragen kan je je evenwel beter richten tot de Vlaamse overheid (www.omgevingsloket.be).