Spoorwegbermen kleurrijk ingezaaid

De stad Roeselare gaat het engagement aan om nog meer kwalitatief, kleurrijk groen in het stadscentrum te krijgen. Hiervoor sloot de stad onder andere  een beheersovereenkomst met Infrabel om de spoorwegbermen zelf te beheren. Dit groenproject maakt deel uit van de aanpak van de volledige herinrichting en het verkrijgen van een groenere stationsomgeving. Door deze acties in het kader van dit groenproject te ondernemen, streeft het beleid naar meer natuur en biodiversiteit in de stad. Op deze manier willen we ook een aangenamere leefomgeving creëren voor de bewoners en bezoekers van de stationsbuurt en investeren we in een kwalitatief stadscentrum.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak voor dit project is opgebouwd uit verschillende repetitieve stappen. De opbouw van de groene bermen bestaat uit vier componenten:

  1. Inbrengen van inheemse kruidachtige planten in de berm door middel van hydroseeding;
  2. In stand houden en versterken van waardevolle plantengroepen;
  3. Bestrijden van niet-inheemse planten;
  4. Bijkomende aanplanting van inheemse struikmassieven.

De stad maakte een selectie van een aantal zones op de spoorwegbermen die geschikt zijn voor het inzaaien van inheemse bloemrijke en kruidachtige planten. Gezien het steile karakter van deze zones op de spoorwegbermen is het technisch moeilijk om de mengsels op traditionele wijze in te zaaien. Daarom koos de stad ervoor de spoorwegbermen via een unieke en nieuwe techniek in te zaaien.

De unieke aanpak van hydroseeding

Hydroseeding is een techniek waarbij een mengsel van houtvezels, natuurlijke lijm, water en bloemen- en/of graszaden, op de te bezaaien oppervlakte wordt gespoten. Aan dit mengsel kan men ook een kleurstof toevoegen waardoor men kan zien welke delen van de oppervlakte reeds werden bewerkt.

Deze manier van aanpak is ideaal voor het inzaaien van grote oppervlaktes en steile hellingen en wordt vaak gebruikt voor de bermen langs autosnelwegen en de hellingen van afrittencomplexen. Bovendien zorgt het inzaaien van deze plantenmengsels ervoor dat de spoorwegbermen niet uitspoelen.

Kleurrijke spoorwegbermen in Roeselare

Het bloemenmengsel is samengesteld uit inheemse kruidachtige bloemen en planten die goed gedijen langs spoorwegbermen. Dit meerjarig bloemenmengsel is samengesteld uit een dertigtal wilde inheemse soorten waaronder Grote Klaproos, Korenbloem, Nachtkoekoeksbloem, Wilde Reseda, Slangenkruid, Beemdkroon, Zwarte Toorts, Wilde Marjolein en Steenanjer.

De inheemse en kruidachtige vegetatie biedt tal van voordelen. Het is goed te onderhouden en zorgt voor veel kleur waardoor de spoorwegbermen worden omgetoverd naar verticale stadstuintjes. Bovendien is het een sterke verrijking voor de biodiversiteit in de stad en dus een groot pluspunt voor bijen, vlinders, vogels en andere nuttige diertjes!