Vlaanderen investeert 1 miljoen euro in duurzame warmte #VANRSL

19 mei 2020

 

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir besliste vorige week over de toekenning van steun aan warmtenetten in Vlaanderen. Er werd 10 miljoen euro verdeeld over 20 projecten. Twee van die projecten, goed voor ruim 1 miljoen euro steun, zijn uitbreidingen van het Roeselaarse warmtenet.
Deze steun van de Vlaamse overheid laat toe dat onze intercommunales, (bouw)bedrijven en Roeselaarse woningen verder kunnen verduurzamen. Groene warmte is een belangrijk onderdeel van het klimaatplan #VANRSL, waarmee de Stad een stevig administratief kader biedt. Hierdoor wordt RSL steeds meer de warmste stad van Vlaanderen.

Sinds de verkaveling Licht en Ruimte in 2011 werd aangesloten, is het warmtenet van Roeselare in sterke uitbreiding. De nieuwe tak naar de Ronde Kom, het bedrijventerrein Ovenhoek, de aansluiting van site Schiervelde en de serres aan de Veldbosstraat zijn enkele van de belangrijkste uitbreidingen van de voorbije jaren.

Via de ‘call groene warmte’ ondersteunt de Vlaamse overheid jaarlijks verschillende initiatieven om groene restwarmte nuttig toe te passen. Het aanleggen van warmtenetten vraagt namelijk een grote investering, die zich pas over langere tijd terugverdient.

Daarom nam de Stad de voorbije jaren enkele duidelijke beslissingen om de investeerders in warmtenetten meer zekerheden te bieden. Daarnaast worden warmtenetten ook in de kijker geplaatst in kader van de Klimaatswitch #VANRSL en krijgt het warmtenet een belangrijke rol toebedeeld in het klimaatplan van de Stad. Als regisseur van de openbare ruimte betrekt de Stad ook actief de verschillende stakeholders in de uitwerking van haar plannen. Onder andere hierdoor krijgen warmtenetten in Roeselare meer kansen op slagen.

Na jaren van voorbereidend werk door de Stad, Fluvius en ontwikkelaars, kreeg Fluvius op 25 november 2019 formeel de toestemming om de leiding aan te leggen naar het Roobaertpark. Hierdoor kon Fluvius haar steunaanvraag vervolledigen.

Dankzij het Roeselaarse stedenbouwkundige kader inzake warmte bij grote bouwprojecten, kan MIROM nu ook nieuwe klanten aansluiten op het bestaande warmtenet.

Daarom dienden zowel MIROM Roeselare als distributienetbeheerder Fluvius in 2020 elk een steunaanvraag in, elk voor aparte projecten.

MIROM krijgt 113 148 euro steun om enkele nieuwe klanten aan te sluiten op het bestaande net. Fluvius krijgt 898 088 euro steun om de bestaande hoofdleiding aan De Zilten te verbinden met de verkaveling Roobaertpark. Zo wordt de warmte van MIROM tot aan de nieuwe huizen gebracht.

De nuttige energierecuperatie van MIROM Roeselare is tussen 2011 en 2019 al met de helft gestegen. Van 41 naar 63 GigaWattuur per jaar. Ter vergelijking: een gemiddelde Vlaamse woning verbruikt 23 MegaWattuur warmte. In 2019 werd dus het equivalent van 2.105 woningen duurzaam verwarmd in Roeselare.

Daarnaast zijn er ook verschillende bedrijven in Roeselare die op zichzelf ook al inspanningen leveren om eigen restwarmte te recupereren en indien mogelijk te delen met hun omgeving.

De verdere uitbreiding is belangrijk in het behalen van de doelstellingen in het klimaatplan. 1/3e van de reductiedoelstelling 2020 komt van het warmtenet. In 2019 alleen werd zo bijna 13 000 ton CO2 bespaard.

Daarnaast bespaart restwarmte ons ook de aankoop van buitenlandse fossiele brandstoffen. In 2018 kon zo de aankoop van 1,6 miljoen euro aan aardgas vermeden worden.

Meer informatie:

Vlaanderen: https://www.energiesparen.be/call-groene-warmte/resultaten-eerste-call-2020
https://www.zuhaldemir.be/zuhal-demir-investeert-10-miljoen-euro-in-groene-warmte

Roeselare: www.klimaatswitch.be

MIROM Roeselare: www.mirom.be

Fluvius: www.Fluvius.be
https://over.fluvius.be/nl/thema/warmtenetten

x
Kan ik je helpen?